Sex og samfunn

Selv de mest ekstroverte av oss kan føle ubehag når det er tid for å oppsøke hjelp med helserelaterte spørsmål. Heldigvis kommer nå kunstig intelligens til vår unnsetning. Sex og samfunn har nå lansert en chatbot som svarer på spørsmål om prevensjon.

Maria og Nikolai Maria Røsok, daglig leder i Sex og samfunn, sammen med Nikolai Toverud, forretningsutvikler i Kindly.

Selv om man vet at helsepersonell ikke dømmer pasienter, kan det likevel oppleves som litt skummelt å ta kontakt for å få svar på spørsmålene man brenner inne med. Å benytte seg av en anonym chat hvor du kan rådføre deg med en ekspert er et godt alternativ, men slike er sjelden tilgjengelig døgnet rundt. Dessuten kan man risikere å måtte vente en stund for å komme først i køen dersom mange ønsker å benytte seg av chattilbudet samtidig.

Vår kunde, Sex og samfunn, har laget en chatbot i Kindly som svarer på spørsmål om prevensjon og kan dermed hjelpe brukerne sine 24 timer i døgnet. På denne måten har de valgt å bruke kunstig intelligens til å svare på noen av de oftest stilte spørsmålene fra brukerne.

Les mer: Hva er en chatbot?

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I tillegg til å drive undervisnings- og formidlingsarbeid, drifter de en klinikk i Oslo som i løpet av 2018 hadde mer enn 35 000 besøkende. De besøkende blir tatt imot av profesjonelle helsearbeidere som spesialiserer seg på prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer og annen tematikk knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Klinikkens brede kunnskap videreformidles til andre organisasjoner og institusjoner, og Sex og samfunn får henvendelser fra hele landet – både fra målgruppen og fra helsepersonell.

I løpet av 2018 ble den manuelle chattjenesten til Sex og samfunn brukt rundt 12 800 ganger, og 40 prosent av henvendelsene handlet om prevensjon og nødprevensjon. Tjenesten ble hovedsakelig benyttet av yngre personer som ønsket hjelp fra kvalifisert helsepersonell. Å implementere en chatbot var hensiktsmessig for å øke kapasiteten ytterligere, og for å være tilgjengelige døgnet rundt.

Chatboten ble lansert den 30. november 2018 og mottar i dag omtrent 50 henvendelser i døgnet. Erfaringen Sex og samfunn hadde fra den eksisterende chattjenesten viste seg å være verdifull da de skulle bygge chatboten.

«Vi vet både hva og hvordan brukerne stiller spørsmål», sier daglig leder i Sex og samfunn, Maria Røsok.

Forkunnskap om hvilke spørsmål chatbotens potensielle brukere sitter inne med, er et godt steg på veien til et vellykket chatbotprosjekt. Likevel var det en utfordring for Sex og samfunn at chatbotens planlagte omfang var begrenset, og at den kun skulle besvare henvendelser om prevensjon.

«Våre brukere er vant til å få svar på alt som handler om seksuell helse, så noen synes det er dumt den ikke svarer på alt. Men vi må begynne et sted, og vi startet med det det er mest spørsmål om», sier Røsok.

Å planlegge at chatboten ikke skal kunne svare på alle henvendelser kan føles upraktisk. Likevel er det viktig å ikke fylle chatbotene med for mye informasjon – de aller beste chatbotene spesialiserer seg på ett felt og er eksperter på spørsmål knyttet til sitt spesifikke område. Det er vanlig innen kunstig intelligens å begrense bruksområdet til tjenesten. Jo mer spesifikke arbeidsoppgaver, jo mer intelligent blir tjenesten. Å forholde seg til ett tema kan også være en god måte å teste hvordan brukerne responderer på chatboten og, som prosjektgruppen hos Sex og samfunn erfarte, selv en chatbot med begrenset omfang kan være tidkrevende.

Les mer: Hvor lang tid tar det å lage en chatbot?

«Det tok nok litt lenger tid enn forventet, men det har vært en fin og lærerik prosess. De ansatte i Kindly har vært behjelpelige hele veien, og vi har samarbeidet godt. De har også vært opptatt av at det skal bli et bra resultat», forklarer Røsok.

Chatboten til Sex og samfunn får flest henvendelser i begynnelsen av uka. Muligens har brukerne hatt ubeskyttet sex i løpet av helgen, og mange trenger veiledning for å håndtere situasjonen på best mulig måte. Takket være chatboten kan brukere nå få svar på spørsmålene sine også utenfor åpningstidene til Sex og samfunn.

Ta en prat med oss