Vi har skiftet navn til Kindly!

... men det var ikke lett

Skrevet av John Antonio Nilsen02.09.19

Convertelligence har blitt tre år og gått fra å være to gründere til over 40 ansatte. Mye har skjedd i organisasjonen i løpet av disse årene, men det er én ting som ikke har endret seg: Svært mange hadde problemer med å uttale, stave og huske navnet vårt. Men hvordan endte vi opp med et så vanskelig navn i utgangspunktet?

nytt navn kindly web De tre første ansatte i Convertelligence: Arash Saidi, Petter Hohle og John Antonio Nilsen.

Vi er på StartupLab i Oslo sommeren 2016. Min co-founder Arash Saidi kommer stormende inn i clean desk-området og forteller meg opprømt at han har kommet opp med det perfekte navnet for chatbotselskapet vårt! Vi skal hete Convertelligence. Jeg bruker noen sekunder på å prosessere navnet, men er raskt med på forklaringen: Det kombinerer ordene «conversational» og «intelligence» på en tilsynelatende elegant måte. Domenet var dessuten ledig og ingen Google-søk ledet til noe som helst når man søkte på det! Jeg ble raskt solgt på ideen, helt ukritisk, og navnet på selskapet vårt var et faktum.

Lite tenkte vi på at dette navnet faktisk besto av 16 bokstaver, og at noen av kundene våre aldri skulle bli i stand til å uttale dette riktig. En eneste gang.

Les mer: Convertelligence blir Kindly

En demokratisk prosess

Når man starter et selskap, er det mange beslutninger som skal tas, og man er svært få mennesker. Det handler både om å få gjort ting raskt og få gjort mange riktige ting. I denne fasen er det ekstra stor sjanse for at noen av beslutningene ikke blir helt optimale, og vi kan trygt si at navneprosessen vår var et godt eksempel på dette.

Selv om vi allerede i det første driftsåret forstod at selskapsnavnet var noe vi måtte endre på, så var det ikke lett å få landet på et nytt navn uten videre. Vi kjørte en demokratisk prosess med et levende online dokument, hvor alle forslagene ble notert flittig ned. Dette ble kjapt til en enorm liste, hvor det dukket opp så mange forslag at man etter hvert måtte begynne å kategorisere dem.

Problemet var nå at det ble umulig å bestemme seg, og ethvert nytt forslag til navn ble skutt ned med en gang av en eller annen. Oftere og oftere ble de nye forslagene regelrett ledd av, hvilket heller ikke er så bra når man er i den grønne brainstormingsonen. Det var plutselig blitt nærmest umulig for en gruppe på bare åtte personer å bli enige om et navn.

Hva ble resultatet? Hele prosessen gikk fullstendig i stå, og andre oppgaver måtte prioriteres istedenfor. Prosessen døde dermed fullstendig bort, og ingen beslutning ble tatt. Vi tipper dette ikke er første gang en organisasjon har følt på det vanskelige skjæringspunktet mellom demokrati og handlekraft.

Tid for handlekraft

Det tok hele åtte måneder før vi tok tak i denne prosessen igjen, og når vi gjorde det var det en lærdom som var helt tydelig for oss (les: Arash og undertegnede): Denne gangen måtte vi ha masse handlekraft! Vi hadde kommet til konklusjonen om at man i en startup må sørge for å alltid ha fremdrift for oppgavene man jobber med. I denne fasen er det like viktig å prioritere bort de tingene man ikke skal jobbe med som de man skal ha fokus på. Joda.

Vi fant dermed ut at man heller kunne starte med å gi et navn til chatbotplattformen vår, istedenfor hele selskapet. Akkurat som om det skulle gjøre saken noe lettere. Det ble opplyst på et internmøte at «denne helgen må det skje, vi tar en idédugnad hjemme hos en av de ansatte hvor man må komme i mål». Det første problemet her var at ikke alle oppfattet alvoret i denne beskjeden. Skulle det etter så lang tid skje nå uten videre? Det kunne vel ikke stemme? Som leder må man understreke betydningen av en slik beskjed ettertrykkelig.

Idédugnaden gikk dermed av stabelen i løpet av helgen, med kun én eneste (!) deltaker. Det var samme deltaker som foreslo denne «gode» idéen, nemlig undertegnede. Etter helgen hadde jeg dermed greid å komme opp med et forslag til nytt navn for produktet vårt: Kindly.ai. Følelsen var at navnet virkelig representerte kjerneverdien i selskapet: flinke og ambisiøse folk som også er trivelige! Vi skulle bygge de mest «Kindly» og brukervennlige virtuelle agentene i hele verden. Navnet passet perfekt og var heldigvis ledig både som aksjeselskap og domene.

Les mer: Hva er en chatbot?

Men problemet var nå at hele idédugnadens fundament var skrøpelig kommunisert, og lite hjalp det at det nye forslaget først ble luftet enkeltvis blant de man kunne anta var mest positivt innstilt, og at man deretter brukte disse positive individuelle tilbakemeldingene som tyngde i den neste samtalen. Det er godt mulig dette fungerer glimrende i politikkens verden, men vi kan nok ikke kalle dette for godt lederskap.

Som bestilt ble navneforslaget til sist skutt ned. Den ene personen som var uenig ble i tillegg presentert for forslaget i det man var i ferd med å bestille domenet på nett, hvilket fremstår som nærmest galskap i ettertid. Beslutningen var jo allerede tatt, og det er få folk som lar seg motivere av orienteringer man er dypt uenig i.

Verdifull lærdom for ledelsen

Det ble etter hvert heldigvis mye læring ut av alt dette. Det er greit å sette deadline og ha fart på prosesser, men man må fortsatt ta folk med på råd når beslutningen gjøres, og man må tydelig kommunisere prosessens format, fremdrift og tidsforløp. Man må også kreve delaktighet fra de som har sterke meninger om en sak, ellers kan man ikke påberope seg gjennomslagskraft. Og som Andy Groves er inne på i sin bok High Output Management:

Det er også lov å fatte en beslutning når alt dette har vært tydelig nok, fordi verden må rett og slett gå videre. Man kan ikke forvente at absolutt alle er enige helt til slutt, uansett prosess, og spesielt når et selskap når en viss størrelse.

Det er nå to år siden dette skjedde, og vi har bestemt at Kindly ikke bare skal være navnet på produktet vårt, men også på hele selskapet! Vi håper at det dermed blir lettere å uttale navnet vårt fra nå av.

Lærdommen fra prosessen har i hvert fall vært helt enormt verdifull: Ta med folk på råd, ha en tydelig og åpen prosess og sett en helt tydelig kommunisert deadline god tid i forveien. Da er sjansen større for at man lander på beina på en mer «Kindly» måte.

Kunstig intelligens – aktivert av mennesker

Vi har laget Kindly, en chatbotplattform som gjør det enkelt å digitalisere og automatisere kundestøtte. Så får du mer tid sammen med hver kunde.

Selv om Kindly bruker kunstig intelligens, er det fortsatt et stort behov for menneskelig arbeidskraft. Gode chatboter krever kontinuerlig overvåkning og innspill fra ansatte. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan en chatbot kan hjelpe til!