Tech-selskaper med internasjonale ambisjoner slår seg sammen

Skrevet av James Rice Mcaulay 07.07.20

Tech-selskapene Convertelligence og Recheckit slår seg sammen til ett nytt selskap og får navnet Kindly. - Sammen skal vi utvikle proaktive digitale assistenter som øker våre kunders konkurransekraft.

Convertelligence og Recheckit går sammen for å utvikle en ledende plattform for proaktive digitale assistenter. Målet er å hjelpe selskaper med å øke sin omsetning på nett, og håndtere kundereisen fra A til Å. Etter å ha jobbet sammen på et felles kundeprosjekt, så selskapene et stort potensial i å videreutvikle samarbeidet og skape nye forretningsmuligheter. Dette samarbeidet ledet etter en tid over i samtaler om en sammenslåing av selskapene.

  • Det er ingen av våre konkurrenter som jobber med noe tilsvarende, sier Arash Saidi, som blir administrerende direktør av det sammenslåtte selskapet. Vårt mål er å revolusjonere måten selskaper kommuniserer med sine kunder, og at de kan skape unike opplevelser tilpasset den enkelte kunde.

Recheckit engasjerer og konverterer besøkende på nett ved hjelp av sin konverteringsteknologi for å oppnå enhver målsetning bedriften har på sin nettside. Ved å integrere denne teknologien med den avanserte maskinlæringen og språkteknologien til Convertelligence, vil man kunne lage helt nye og unike brukeropplevelser på nett.

Convertelligence har i løpet av de siste to årene landet avtaler og jobbet med noen av Nordens største selskaper. Selskapet har lagt stor vekt på teknologi- og produktutvikling, og man har bygd opp en produktavdeling i særklasse med tung kunnskap innen maskinlæring og språkteknologi. Recheckit har på sin side hatt et sterkere kommersielt fokus, og bygd en stor kundebase med mange internasjonale navn. Selskapene opplever teknologi og markedsmuligheter som meget komplementære, og sammenslåingen tilrettelegger for en sterkere internasjonal vekst.

Trond Riiber Knudsen er en betydelig aksjonær i Recheckit, og Must Invest AS har investert i begge selskapene. De blir sammen med gründerne av Recheckit (Peder Aaserud) og Convertelligence (Arash Saidi og John Antonio Nilsen) de største aksjonærene. Sammenslåingen av selskapene er basert på likeverd, og Gunnar Bjørkavåg vil bli styreleder i det nye sammenslåtte selskapet.

  • De fleste bedrifter opplever at deres økende investeringer i e-commerce og digital kommunikasjon ikke gir den forventede effekt og de leter etter gode løsninger som raskt og enkelt kan implementeres, sier Trond Riiber Knudsen. Vi har på nært hold sett hvordan Recheckit konverterer besøk til kjøp og likeledes hvordan Convertelligence skreddersyr chatbots og øker kundetilfredsheten. Sammen vil disse to selskapene lage et softwarehus som kan booste effekten av kundenes enorme digitale investeringer. “Født i Norge”, som er et foregangsland innen digital handel og kommunikasjon, ser vi store internasjonale vekstmuligheter for “e-commerce turboen” Kindly, sier Riiber Knudsen.

I 2019 hadde selskapene en omsetning på rundt 32 millioner kroner, og regner med å nå en omsetning på 50 millioner i løpet av 2020. Recheckit ble etablert i 2012, og Convertelligence ble etablert i 2016. Selskapet Kindly jobber etter sammenslåingen med med kunder som DNB, Helly Hansen, Norwegian, Elkjøp og Varner. Alle ansatte i begge selskaper har stor tro på sammenslåingen.