Hva er kunstig intelligens?

Skrevet av Siv Fjørtoft17.01.20

Kan du nok om kunstig intelligens? Her får du en kjapp innføring!

chatbot therapy

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er et begrep som beskriver de tilsynelatende intelligente handlingene til datamaskiner, i motsetning til den naturlige intelligensen som forekommer hos mennesker. Kunstig intelligente maskiner bruker data til å ta beslutninger og utføre spesifikke handlinger uten å være programmert til å gjøre nøyaktig disse handlingene. Ved hjelp av kunstig intelligens kan maskiner lære av erfaring.

Natural language processing, eller språkteknologi på norsk, er én av flere forskjellige teknologier som gjør maskiner kunstig intelligente. NLP håndterer interaksjonen mellom datamaskiner og mennesker ved bruk av naturlig språk. Store mengder tekstdata brukes til å trene opp maskiner til å utføre spesifikke oppgaver ved å gjenkjenne mønstre i dataene. De fleste NLP-teknikker bruker maskinlæring til å tolke menneskelig språk.

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som går ut på å lære maskinen til å gjenkjenne mønstre eller utføre oppgaver. En maskinlæringsmodell vil fungere bedre jo mer data den får inn. Systemet lærer ved å prøve og feile, og derfor vil et program gjerne være mer unøyaktig i starten, men bli mer treffsikkert etter hvert.

Hvordan brukes kunstig intelligens i dag?

Kunstig intelligens brukes i mange forskjellige industrier. Jordbruk, luftfart, informasjonsteknologi, finans, helse og media bruker kunstig intelligens i større eller mindre grad.

Stemmestyring på mobilen, selvkjørende biler og tolkning av MR-skanner er alle eksempler på kunstig intelligens som er i bruk i dag.

Norske bønder har også tatt i bruk roboter og kunstig intelligens. Et eksempel på dette er innsamling av store mengder data fra gårsdriften. Disse dataene lagres i skyløsninger og kan deretter tolkes gjennom avanserte algoritmer. Dette gir bonden verdifull innsikt i driften, f.eks. hvordan dyrene bør fôres på smartest mulig måte.

Hvorfor er teknologien nyttig?

Kunstig intelligens gjør eksisterende produkter og tjenester smartere. Hvis man kombinerer manuell chat med en chatbot som en del av kundeservice, for eksempel, vil man automatisere deler av kundedialogen, men beholde personlig kontakt med kunden. Man bruker da kunstig intelligens i de tilfellene hvor det er behov for det.

Helsesektoren tar også i bruk kunstig intelligens i større og større grad. Blant annet hjelper slike systemer til med å stille diagnoser og redusere antall feildiagnoser.

Ved å kombinere kunstig intelligens med menneskelig arbeidskraft får man muligheten til å jobbe enda mer effektivt, gjøre en grundigere jobb enn før og gjøre oppdagelser som før ikke var mulig å se med det blotte øyet. Kunstig intelligens har potensial til å gjøre oss alle til bedre arbeidstakere.

Hvilke utfordringer er knyttet til bruken av kunstig intelligens?

Det er lett å bli blendet av alle mulighetene som kunstig intelligens gir oss, og derfor er det viktig å huske på at teknologien også har sine begrensninger.

Et program som bruker kunstig intelligens, vil som regel kun kunne utføre én spesifikk oppgave. Systemet som styrer en selvkjørende bil, kan ikke finne tegn til kreft på røntgenbilder – og det vil heller ikke kunne lære seg nye ferdigheter.

Kunstig intelligens vil ikke erstatte mennesker, men denne teknologien kan hjelpe oss med å få jobben gjort – gjerne raskere og bedre.

Kilder:

A-magasinet

becominghuman.ai

builtin.com

sas.com

Store norske leksikon

Wikipedia

Kunstig intelligens – aktiveret af mennesker Vi har lavet Kindly, en chatbot-platform som gør det enkelt at digitalisere og automatisere kundesupport. På den måde får du mere tid sammen med hver kunde.

Selvom Kindly bruger kunstig intelligens, er der stadigt et stort behov for menneskelig arbejdskraft. Gode chatbots kræver kontinuerlig overvågning og input fra medarbejdere. Tag kontakt til os, for at høre mere om, hvordan en chatbot kan hjælpe til!