– Det skal være gøy å gå på jobben

Samtale med Erik Must

Skrevet av Kindly05.09.19

erik must

Kindly har intervjuet alle som sitter i styret vårt, og nå er det på tide å bli litt bedre kjent med Erik. Tidligere har vi intervjuet Bente Kvam Kristoffersen.

Erik Must er Kindlys investor, og han er også blant eierne i Gyldendal, Arendals Fossekompani og NHST Media Group. Han er styremedlem i Kindly og sitter i styret sammen med styremedlem Bente Kvam Kristoffersen, ansattrepresentant Sophie Ellefsen og styreleder Gunnar Bjørkavåg.

Hvordan har det vært å være investor og styremedlem i Kindly?

Det er utrolig lærerikt og spennende å være styremedlem i Kindly. Grunnen til at vi gikk inn i selskapet, var at vi hadde tro på gründerne og lyst til å følge med på nye verktøy og digitale tjenester som er viktig for de øvrige selskapene vi jobber med. Kindly arbeider med å øke kundetilfredshet, og det er viktig for alle våre selskaper å sørge for at man har fornøyde kunder.

På den andre siden håper jeg at den erfaring vi har fra utvikling og drift av selskaper kan komme Kindly til gode, slik at det blir en gjensidig utveksling. Spesielt er vi opptatt av å bidra til å utvikle en god bedriftskultur. Det er viktig at alle ansatte blir sett og føler seg tatt med på råd. Det skal være gøy å gå på jobben.

De ansatte i Kindly er en utrolig flink gjeng, og de har en fin balanse mellom gründerånd og ambisjoner om å være i forkant på teknologi. Gründerentusiasmen og nærhet til et akademisk forskningsmiljø var en ekstra attraksjon da vi gikk inn i Kindly.

Og hvordan tror du markedet for digitale assistenter vil utvikle seg fremover?

Vi er inne i en bølge nå hvor mange ser seg tjent med å anskaffe denne typen automatiserte tjenester, men jeg tror at vi fremdeles er på et stadium hvor man med fordel kan ha en kombinasjon av manuell chat og en bot. Kombinasjonen med manuell chat vil kunne bidra til å utvikle en enda bedre automatisert tjeneste.

Det er også viktig at vi lykkes med salget, nå som vi er teknologisk ledende på vårt område. Når det neste teknologiske hoppet kommer, slik som stemmestyring, må vi også være klar til å ta denne teknologien i bruk. Vi må hele tiden utvikle vår teknologiske posisjon og av kundene oppfattes som en god og kunnskapsrik samarbeidspartner.

Hvilke råd ønsker du å gi til selskaper som søker investorkapital?

Husk at ting tar lengre tid og koster mer enn de fleste tror. Det trengs entusiasme og pågangsmot for å starte en bedrift, men det er ikke gitt at de samme menneskene og de samme egenskapene er de som trengs, når bedriften kommer til et visst nivå. Med større omsetning og flere ansatte trenger man andre styringssystemer enn i gründerfasen. Behov for organisasjonsendringer kommer gjerne trinnvis. Mange startups er kanskje ikke oppmerksomme på dette, og det kan bli en utfordring for noen. Det er ikke gitt at de samme menneskene skal løpe alle etappene i en bedrifts liv.

styret web Styret i Kindly sammen med selskapets ledelse. Bakerst fra venstre: Gunnar Bjørkavåg (styreleder), Sølve Nord (CFO), Erik Must (styremedlem). Foran fra venstre: Arash Saidi (gründer og co-CEO), Bente Kvam Kristoffersen (styremedlem) og John Antonio Nilsen (gründer og co-CEO). Bildet ble tatt før Sophie Ellefsen ble valgt inn i styret.

Kunstig intelligens – aktivert av mennesker

Vi har laget Kindly, en chatbotplattform som gjør det enkelt å digitalisere og automatisere kundestøtte. Så får du mer tid sammen med hver kunde.

Selv om Kindly bruker kunstig intelligens, er det fortsatt et stort behov for menneskelig arbeidskraft. Gode chatboter krever kontinuerlig overvåkning og innspill fra ansatte. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan en chatbot kan hjelpe til!